Kontakt oss

Dette tilbyr vi

Søt eller tøff – et fritt valg!

Likestillingssenteret, Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning og stiftelsen Kanvas tilbyr kurs om praktisk likestillings- og likeverdarbeid for ansatte i barnehager.

Målet med kurset er å bidra til å øke de ansattes bevissthets- og kunnskapsnivået om kjønn for å utvikle evne til å reflektere over egne holdninger og forventninger til gutter og jenter. Deltakerne får kunnskap om barn, kjønn og kultur, og det presenteres metoder og eksempler på hvordan arbeide i praktisk med likestilling og likeverd i barnehagen.

Sammen med kurset ble det også utviklet en Veileder for likestilt pedagogisk praksis som fritt kan lastes ned fra vår hjemmeside og et Verdispill for likestilt pedagogisk praksis og kjønnsmangfold som kan kjøpes på Kanvas sine nettsider.

forside_veileder_likestilt_pedagogisk_praksis      forsidebilde-verdikort