Kontakt oss

Barn og unges oppvekstmiljø

Skole

Alle elever har rett til et trygt og godt læringsmiljø.

Barn og unge har rett til et trygt skolemiljø. Skolen må derfor sikre et miljø for mangfold, der elevene kan utforske ulike interesser og utvikle ulike sider ved seg selv, fritt for begrensende normer og kjønnsstereotypier, og fritt for diskriminering.

Undervisning om sex og samtykke for ungdom – Hvor går grensa?
Forskning viser at de aller mest utbredte skjellsordene i norsk skole er «homo» og «hore», noe som illustrerer at trange normer for kjønn og seksualitet er tilstede i skolehverdagen. «Homo» som skjellsord brukes ofte mot gutter som bryter med trange normer om maskulinitet, og likeledes brukes «hore» for å sanksjonere jenter. At «homo» brukes på en negativ måte kan gjøre skolehverdagen særlig utrygg for skeive elever. Bruken av kjønnsbaserte skjellsord påvirker samtidig alle elever fordi alle forholder seg til normer knytta til kjønn. Seksuelle krenkelser i skolemiljøet er svært skadelig for alle elever. I vårt forbyggende tiltak Hvor går grensa? snakker vi om seksuell trakassering, grenser, seksualitet og viktigheten av samtykke med elever i videregående. Les mer om hva vi tilbyr her.

«Veldig bra og satte ord på alt jeg lurte på. Får fram viktige poeng.»
– Elev i vgs i Hedmark

Like sko – en aktivitetsdag for elever i ungdomsskolen
Fysiske barrierer i form av manglende universell utforming kan fungere ekskluderende ovenfor elever med nedsatt funksjonsevne. I arbeidet med inkludering og tilgjengelighet må fysiske barriere fjernes, men like viktig er det å motvirke sosiale barrierer som fordommer og manglende kunnskap. Likestillingssenteret tilbyr i samarbeid med Norsk Handikapforbund og Funkibator en aktivitetsdag med fokus på funksjonsmangfold og inkludering for elever i ungdomsskolen. Elevene får blant annet oppleve ulike former for funksjonshemming gjennom aktiviteter. Øvelsene gir elevene mulighet til å selv kjenne «på kroppen» hvordan det er å ha en funksjonsnedsettelse. De får eksempelvis delta i rullestolbasket og i hinderløype med bind for øynene, proteser, krykker og andre bevegelseshemmende effekter. For lærere tilbyr vi foredrag og et e-læringsverktøy om funksjonsevne, funksjonshemmende barrierer og inkluderende praksis.

«Gøy! En tilnærming til tema som fanger de unges interesse.»
– Lærer på ungdomsskole i Innlandet

Bevisste utdanningsvalg
I Norge er utdannings- og yrkesvalg preget av kjønnsdeling, der noen yrker og sektorer domineres av kvinner og andre yrker og sektorer domineres av menn. Forskning peker på hvordan kjønnsnormer og forventninger påvirker unge menneskers valg av utdanning og yrke. For å gi alle elever større valgmuligheter er vi derfor nødt til å utfordre kjønnsstereotyper og kjønnsnormer i skolen. Vi tilbyr kurs om kjønn og mangfold til rådgivere i skolen og faglærere i faget Utdanningsvalg. Les mer her.

Mer informasjon om våre tilbud finner du i fanen under.


Hvor går grensa?

Workshop om sex, samtykke og grensesetting for ungdom.

Like Sko

Aktivitetsdag for en likeverdig skole.

Bevisste utdanningsvalg

Kurs for rådgivere, karriereveiledere og lærere.