Kontakt oss

Publikasjoner

Seksualtekniske hjelpemidler – veileder til helsepersonell

Seksualitet og seksuell helse er et tabubelagt tema og få kjenner til hvem som har ansvaret for å formidle seksualtekniske hjelpemidler. Derfor har Unge funksjonshemmede og Likestillingssenteret samarbeidet om prosjektet Hva skal jeg si? Målet er å bidra til at flere personer med funksjonsnedsettelser får informasjon om og tilgang til seksualtekniske hjelpemidler.