Kontakt oss

Dette tilbyr vi

Prosessveiledning for programansvarlige

Er du ansvarlig for å i igangsette eller drifte et mentorprogram?

Likestillingssenteret tilbyr opplæring og prosessveiledning til både programeiere og programansvarlige i forbindelse med oppstart, gjennomføring og avslutning av mentorprogram.

Opplæringen tar utgangspunkt i de ulike fasene i et mentorprogram og gi de programansvarlige et best mulig utgangspunkt for å møte de ulike utfordringen som oppstår i løpet av et mentorprogram. Temaer vi vil gjennomgå er rekruttering, utvelgelse, kobling, opplæring og avslutning.

Som en del av opplæringen gis det det også informasjon om nyttige hjelpemidler og verktøy som programansvarlige bør ha kjennskap til og kan benytte i sine mentorprogram.

Vi har blant annet utviklet Mentors 10 bud som er en huskeliste for å være en god mentor:

De10bud_Skjermvisning_3