Kontakt oss

Dette tilbyr vi

Prosessveiledning for likestilt arbeidsliv

Hva skal til for å etablere kultur for likestilling i arbeidslivet?

Likestillingssenteret tilbyr prosessveiledning for arbeidsgivere som ønsker å etablere kultur for likestilling på arbeidsplassen. Kultur for likestilling handler også om å ha et inkluderende arbeidsmiljø som tar hensyn til at alle folk er forskjellige, fritt for usaklig forskjellsbehandling. De ansatte må ha kunnskap om likestillingsutfordringer de kan møte og bevissthet om kjønnsstereotype fordommer og hvordan det påvirker våre handlinger.

Vi tilbyr både prosessledelse i enkeltstående prosjekter og prosessveiledning i langsiktig utviklingsarbeid. En del av prosessveiledningen innebærer kompetanseheving for de ansatte, forundersøkelser, og å veilede i aktiviteter og i metoder for å iverksette korrigerende tiltak. Veiledningen skreddersys til oppdragsgivers behov og i samsvar med omfang og område.

Elementer som inngår i arbeidet for å etablere en kultur for likestilling i arbeidslivet er:

  • Aktivitets- og redegjørelsespliktene
  • Mangfoldsrekruttering
  • Heltidskultur
  • Likestillingsopplæring for ledere
  • Workshop for ansatte
  • Inkludering av likestilling i planer og styringsdokument
  • Familievennlig arbeidsliv