Kontakt oss

Dette tilbyr vi

Praktisk demokratiopplæring

Kurs om praktisk opplæring i valg og hva skal til for å få gjennomslag.

Hvordan kan ungdom sette dagsorden i ungdomsråd, fylkesting, i valgkampen og overfor voksne politikere?

Kurset er bygget opp med innledninger, gruppeoppgaver og oppgaver for refleksjon. Videre er det lagt vekt på praktisk demokratiopplæring der deltakerne får øve seg på å stemme ved valg og gjennomføre et valg til kommunestyret i «Tullemark kommune».

Deltakere som har deltatt på kurs tidligere sier:

«det er viktig å vite hvordan jeg faktisk stemmer, for det er kjempeskummelt å stemme første gang»