Mange regnbuefargede paraplyer.
Samfunnsfag

Oppgave sam­funnsfag

Oppgave, test