#UngIDag-utvalget slo fast at oppveksten er preget av tradisjonelle kjønnsnormer, og at dette bidrar til å opprettholde kjønnsdelte utdanningsvalg. Likestillingssenteret jobber for å gjøre morgendagens arbeidsmarked mindre kjønnsdelt.