Kontakt oss
Telefon: 934 68 451

Nina Johannesen

Seniorrådgiver

Nina har master i offentlig ledelse og styring og er cand.mag. i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag med tilleggsutdanning i jus og økonomi.

Hun har erfaring fra undervisning og ledelse i videregående skole, som avdelingsleder og assisterende rektor.

Nina har jobbet ved Likestillingssenteret siden 2005.

 

Pressebilde i farger: Nina Johannesen

Pressebilde i svarthvitt: Nina Johannesen

Foto må krediteres Holland Foto