Kontakt oss

Dette tilbyr vi

Nettkurs om barrierefrie utdanningsvalg

Nettkurs for å skape en mer inkluderende skolehverdag for elever med nedsatt funksjonsevne.

Det er et samfunnsmål å få flere elever til å fullføre videregående skole. Ungdom med nedsatt funksjonsevne møter imidlertid mange barrierer i sitt utdanningsløp. God tilrettelegging og ikke-diskriminerende holdninger er avgjørende for å skape en mer inkluderende skolehverdag, og vil styrke elevene gjennomføringsevne.

Likestillingssenteret har derfor utviklet et nettkurs i samarbeid med Funkibator. Kurset er gratis og kan benyttes på fellesdager med hele kollegiet eller gjennomføres individuelt. Les mer om kurset i LS Info 3/2018.

Kurset er under revidering og lanseres på nytt i vår nettskole

Målgruppe for kurset er lærere, rådgivere og skoleledere.