Kontakt oss

Dette tilbyr vi

Hvor går grensa?

Workshop om grensesetting for ungdom.

Likestillingssenteret tilbyr workshop om grensesetting for elever i ungdomsskole og videregående skole (eller tilsvarende alder). Ved å gi elevene mer kunnskap om kjønn og likestilling og gjennom refleksjonsøvelser om grensesetting får ungdommen økt handlingskompetanse i seksuelle relasjoner som kan bidra til å forebygge seksuell trakassering og grenseoverskridende atferd og krenkelser.