Kontakt oss

Arbeidsliv

Mentoring

En effektiv metode for personlig vekst og faglig utvikling.

Mentoring er en gammel tradisjonell arbeidsform og et fagfelt i rivende utvikling. Likestillingssenteret har vært et ressurssenter for mentoring siden 2011 og er oppdatert på både forskning og praksis.

Grunnpilaren i mentoring er dialog mellom to personer; en mentor og en adept. Det overordnede målet er læring og utvikling. Ved å dele kunnskap og erfaringer, vil nye perspektiver oppstå og alternative løsninger fremstå som reelle. Deltagerne vil også få økt bevissthet om egne ønsker og ressurser og få flere til å utnytte sitt potensiale.

Mentoring er derfor en effektiv metode både for enkeltpersoners karriereutvikling og for bedrifter og virksomheters organisasjonsutvikling. I tillegg er mentoring en god metode for å få arbeidslivet til å ta i bruk ubenyttede ressurser og skape et mer inkluderende og mangfoldig arbeidsliv med nye, innovative arbeidsplasser.

 

Før du går i gang og etablerer eget mentorprogram eller mentorordning, er det nyttig å lese vårt Tipshefte for mentorordninger med praktisk informasjon og tips til hjelpemidler, samt innspill og veiledning til avgrensing, oppstart, gjennomføring og evaluering av ditt program.

 


Likestillingssenteret tilbyr:

Tips og råd

Planlegger du å sette i gang et mentortilbud og trenger en diskusjonspartner?

Informasjon og foredrag om mentoring

Vil du vite hva mentoring er og hvilke fordeler det har?

Prosessveiledning for programansvarlige

Er du ansvarlig for å i igangsette eller drifte et mentorprogram?

Opplæring av deltagere i mentorprogram

Hva innebærer det å være deltaker i et mentorprogram og hvilket utbytte kan forventes?