Kontakt oss

Arbeidsliv

Mentoring

En effektiv metode for personlig vekst og faglig utvikling.

Mentoring er en gammel tradisjonell arbeidsform og et fagfelt i rivende utvikling. Likestillingssenteret har vært et ressurssenter for mentoring siden 2011 og er oppdatert på både forskning og praksis.

Grunnpilaren i mentoring er dialog mellom to personer; en mentor og en adept. Det overordnede målet er læring og utvikling. Ved å dele kunnskap og erfaringer, vil nye perspektiver oppstå og alternative løsninger fremstå som reelle. Deltagerne vil også få økt bevissthet om egne ønsker og ressurser og få flere til å utnytte sitt potensiale.

Mentoring er derfor en effektiv metode både for enkeltpersoners karriereutvikling og for bedrifter og virksomheters organisasjonsutvikling. I tillegg er mentoring en god metode for å få arbeidslivet til å ta i bruk ubenyttede ressurser og skape et mer inkluderende og mangfoldig arbeidsliv med nye, innovative arbeidsplasser.

Før du går i gang og etablerer eget mentorprogram eller mentorordning, er det nyttig å lese vårt Tipshefte for mentorordninger med praktisk informasjon og tips til hjelpemidler, samt innspill og veiledning til avgrensing, oppstart, gjennomføring og evaluering av ditt program.

 
Under kan du se en film der vår direktør Goro Ree-Lindstad presenterer mentoring.


Likestillingssenteret tilbyr:

Tips og råd

Planlegger du å sette i gang et mentortilbud og trenger en diskusjonspartner?

Informasjon og foredrag om mentoring

Vil du vite hva mentoring er og hvilke fordeler det har?

Prosessveiledning for programansvarlige

Er du ansvarlig for å i igangsette eller drifte et mentorprogram?

Opplæring av deltagere i mentorprogram

Hva innebærer det å være deltaker i et mentorprogram og hvilket utbytte kan forventes?