Kontakt oss

Publikasjoner

Likestillingsanalyse Viken fylkeskommune

Dokumentanalyse av plandokumenter for Viken fylkeskommune og anbefalinger til likestillingsperspektiv i regionale planer.