Kontakt oss

Dette tilbyr vi

Likestillingsanalyse av styringsdokumenter

Likestillingssenteret tilbyr likestillingsanalyser av offentlige styringsdokumenter.

Hensikten med analysen er å vurdere om likestillings- og mangfoldsperspektivet ivaretas og om kravene i likestillings- og diskrimineringsloven oppfylles. En analyse av styringsdokumenter gir virksomheten et godt innblikk i tilstanden, og peker på styrker og svakheter, hvilke områder som er gode og områder med forbedringspotensial.