Kontakt oss

Publikasjoner

Likestilling i barnehager i Gran kommune

Rapport fra utviklingsarbeid om likestilling fra tre barnehager i Gran kommune i 2011.

Rapporten beskriver prosjekter som er gjennomført som et utviklingsnettverk i tre barnehager i Gran kommune i 2011. Rapporten gir videre tips til metoder og framgangsmåter som kan brukes for å integrere likestillingsperspektivet i pedagogikken.
Formålet med utviklingsnettverket var å øke personalets kunnskap om likeverd og likestilling og hvordan arbeide i barnehagen, slik at gutter og jenter får like muligheter. Fylkesmannen i Oppland har bidratt med midler som en oppfølging av Likestilling 2014 – Regjeringens handlingsplan for likestilling.

Forside_Likestilling i barnehager i Gran 2011