Kontakt oss

Dette tilbyr vi

Like Sko

Aktivitetsdag for en likeverdig skole.

Likestillingssenteret tilbyr sammen med Norges Handikapforbund og Funkibator et holdningsskapende aktivitetsopplegg til ungdomsskoler.

Ved å engasjere elever i aktivitet, øvelser og foredrag, ønsker vi å øke kunnskapen og bevisstheten rundt funksjonsmangfold, tilgjengelighet og universell utforming. I tillegg til et undervisningsopplegg for elever, tilbyr vi et kort kompetansehevende foredrag for skoleansatt. Vi gjennomfører også en kartlegging av skolenes fysiske utforming. Slik bistår vi skolene i arbeidet for å sikre tilgjengelighet og likeverdig opplæring.

I tillegg til å være en forkortelse av likeverdig skole henspiller prosjekttittelen på at skoler må være tilgjengelige, uansett hvilke sko vi har på. Aktivitetsdagen gir også elever uten funksjonsnedsettelser en dag i funksjonshemmedes sko.

Målet med Like Sko er å bidra til å fjerne fysiske og sosiale barrierer for elever med nedsatt funksjonsevne i skolen, og bidra til et skolemiljø med rom for mangfold.

Aktivitetsopplegget gir elevene mulighet til å selv kjenne «på kroppen» hvordan det er å ha en funksjonsnedsettelse. De får eksempelvis delta i rullestolbasket og i hinderløype med bind for øynene, proteser, krykker og andre bevegelseshemmende effekter. Slik vil elever uten nedsatt funksjonsevne gjøres oppmerksomme på hvilke funksjonshemmende barrierer som finnes i omgivelsene. Vi ønsker å spre kunnskap og bevissthet om hva som skaper funksjonshemmende barrierer, og vise hvordan god tilgjengelighet og holdningsendringer kan skape en mer inkluderende skolehverdag og arbeidshverdag.

Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på aktivitetsdagen fra både lærere og elever.

«Veldig bra, bevisstgjørende, gøy og lærerikt!»

«Nyttig å få kunnskap om dette. Både elever og lærere vet altfor lite.»

«Gøy! En tilnærming til tema som fanger de unges interesse.»

«Jeg mener at alle skoler, alle trinn burde hatt en dag med et slikt opplegg.»

Sitatene over kommer fra lærere på ungdomskoler i Innlandet

 

Er du interessert? Les mer i LS Info 07/2019

Neste aktivitetsdag blir gjennomført først i 2021 grunnet koronasituasjonen.