Kontakt oss

Nyheter

Les for meg – snakk med meg!

Fagdag om bruk av barnebøker for å avdekke vold mot barn på Høgskolen i Innlandet, campus Hamar 24. oktober 2017.

Vold mot barn er mer utbredt enn vi liker å tro, og det er vanskelig å vite hvordan vi kan oppdage volden og ikke minst gjøre noe med det, når vi har mistanke om at det skjer. Bøker kan være et godt virkemiddel for å begynne den vanskelige samtalen.

Likestillingssenteret arrangerer i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Hamar bibliotek fagdag 24. oktober om bruk av barnebøker for å avdekke vold mot barn. Fagdagen holdes i Auditorium 1 på campus Hamar. Adresse er Holsetgata 31. Arrangementet er gratis og du får enkel servering.

 

Program for fagdagen

09.30: Registrering og kaffe

10.00: Velkommen v/Likestillingssenteret

10.15: Vold mot barn v/ Hege Frostad fra Statens barnehus

11.30: Vi møter ungdommer fra Forandringsfabrikken

12.15: Enkel lunsj

13.00: Filmvisning Sinna mann

13.15: Hvordan snakker vi med barn v/ Statens Barnehus

13.45: Pause

14.00: Si noe – slik at jeg kan spørre! Om bruk av bøker i den vanskelige samtalen med barn v/ Eli Rygg

14.45: Samtale mellom Eli Rygg og Forandringsfabrikken

15.30: Avslutning

 

Last ned invitasjon til fagdagen her: Invitasjon

Eli Rygg er forfatter og foredragsholder om vanskelige tema for barn og deres omsorgspersoner.
Eli Rygg er forfatter og foredragsholder om vanskelige tema for barn og deres omsorgspersoner.

I samarbeid med Hamar bibliotek arrangerer vi også en tilsvarende fagdag 25. oktober i Hamar kulturhus. Hovedtema er hvordan bildebøker kan brukes som utgangspunkt for vanskelige samtaler med barn. Gro Dahle er hovedinnleder, og primærmålgruppe for fagdagen er bibliotekarer og andre som jobber med barn og bruker litteratur.