Kontakt oss

Nyheter

Ledig stilling: Kommunikasjonsrådgiver

Vi søker etter kommunikasjonsrådgiver i full og fast stilling på Hamar

Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansesenter med likestilling som fagområde. Senterets mål er et inkluderende og rettferdig samfunn med like muligheter for alle.

Vi har en bred forståelse av likestilling som inkluderer alle diskrimineringsgrunnlag: kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, alder, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne.

Vi har en aktiv informasjons- og pådriverrolle og er en drivkraft for økt likestilling. Våre hovedarbeidsområder er: Barn og unges oppvekstmiljøsamfunnsutvikling og deltakelsearbeidsliv og likeverdige offentlige tjenester. Arbeidsmetodene er kurs og konferanser, utviklingsnettverk, prosessveiledning, mentoring, kartlegging, forskning og utredning.

 

Likestilling må formidles ut i samfunnet. Vi søker derfor etter den samfunnsengasjerte medarbeideren som kan bidra til å sette likestilling på dagsorden.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere kommunikasjonsaktiviteter
 • Produsere innhold i sosiale medier
 • Utvikle hjemmeside, nyhetsbrev og netttskole
 • Innhente, kartlegge og vurdere nyhetsinformasjon
 • Bistå i prosjekter med praktiske oppgaver (lanseringer, webinarer, konferanser, kronikker m.m.)
 • Organisere kampanjer og utstillinger

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på bachelornivå eller høyere. Realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Erfaring fra lignende oppgaver
 • God digital forståelse og evne til å bruke nye verktøy
 • Kunnskap om likestilling og normbevissthet er en stor fordel

 

Den gode kommunikasjonsmedarbeideren:

 • Har analytiske evner og kan jobbe strukturert
 • Kan jobbe selvstendig og trives med mange baller i lufta samtidig
 • Er åpen og samfunnsengasjert
 • Har et godt begrepsapparat og forståelse for nyansene i språket

 

For å lykkes i rollen er det viktig at du har evne til å skape gode relasjoner, kunne lytte, involvere og vurdere trender. Du er proaktiv og engasjert, og ser hvordan vi best kan formidle målet om et likestilt samfunn for alle.

 

Er du den rette til denne spennende jobben kan vi tilby:

 • En fantastisk mulighet til å jobbe i et aktivt og utadrettet miljø
 • Samarbeid med faglige og meget kunnskapsrike kollegaer
 • Utviklingsmuligheter og selvstendige oppgaver
 • Fast hel stilling
 • Oppstart kan vi avtale
 • Konkurransedyktig lønn, forsikringer og pensjonsordninger

 

Svarfrist: 03.01.2022

Søk på stillingen på Manpower sin hjemmeside

Søknader behandles forløpende

Kontakt opplysninger: Anne Karine Sandberg, Manpower Innlandet. <br> Epost: anne.karine.sandberg@manpower.no
Mobil 91876322