Kontakt oss

Dette tilbyr vi

Kurs og foredrag

Vi skreddersyr kurs og foredrag for et mer likestilt arbeidsliv.

Likestillingssenteret tilbyr kurs og foredrag for arbeidsgivere som ønsker å etablere kultur for likestilling på arbeidsplassen. Kultur for likestilling handler også om å ha et inkluderende arbeidsmiljø som tar hensyn til at alle folk er forskjellige, fritt for usaklig forskjellsbehandling. Arbeidsgivere må ha kunnskap om hva som skal til for å sikre inkluderende arbeidsmiljø og kunnskap om likestillingsutfordringer de kan møte. Både arbeidsgivere og de ansatte må ha kunnskap om likestilling og bevissthet om kjønnsstereotype fordommer og hvordan det påvirker våre handlinger.

Tema vi kan holde kurs og foredrag for å etablere en kultur for likestilling i arbeidslivet er:

  • Aktivitets- og redegjørelsespliktene
  • Mangfoldsrekruttering
  • Heltidskultur
  • Likestillingsopplæring for ledere
  • Inkludering av likestilling i planer og styringsdokument
  • Familievennlig arbeidsliv