Kontakt oss

Dette tilbyr vi

Kommunikasjon og hersketeknikker

Hva fremmer og hva hindrer god kommunikasjon? Hva er hersketeknikker og hvordan kan du motstå dem?

Kursdeltakerne får kunnskap om hva hersketeknikker er og om hva som påvirker mulighetene til å få gjennomslag for sine argumenter. Det er viktig å være bevisst sin kommunikasjonsstil og forholde seg til andres kommunikajonsstil for å få sin stemme hørt. Kunnskap om hvordan vi kommuniserer og hvordan ulik bruk av stemme og kroppsspråk er avgjørende for å vinne tilhørere og nå frem med egne argument.

Kurset bygges opp med innledninger, gruppeoppgaver og refleksjoner. Gjennom refleksjon og gruppeoppgaver får deltakerne mulighet til å ta stilling til ulike tilfeller av hersketeknikk slik at de opparbeider seg handlingskompetanse til å motstå hersketeknikker.