Likestillingssenteret holder en rekke kurs, konferanser og møter, og deltar på flere konferanser med innlegg. Her har du en enkel oversikt over de kommende arrangementene der vi deltar med innlegg eller som vi er med og arrangerer.

Dato Hva Hvor
28. mars Innspillsmøte om opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner Oslo
28. mars Hvor går grensa? Trondheim Folkebibliotek
29.mars Forelesning om likestilling for barnehagelærerstudenter Høgskolen i Innlandet, Hamar
30. mars Ragnhild Kaata-konferansen Høgskolen i Innlandet, Hamar
11. april Fagdag VIP voldsforebygging Rælingen
12. april Webinar om seksualitet og utviklingshemming for Assister meg Digitalt
17. april Praktisk likestillingsarbeid i barnehagen Haugenstua barnehage
25. april Fagdag VIP voldsforebygging Nittedal
26. april Fagdag VIP voldsforebygging Nittedal
27. april Møte med Freya; tsjekksik organisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Oslo
27. april Likestillingsarbeid i kommunene, i samarbeid med Statsforvalteren i Viken Digitalt
2. mai Kurs om seksualitet og utviklingshemming Asker
3. mai Innledning om kommunenes likestillingsarbeid på Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sitt Kontaktmøte på barnehage- og skoleområdet Larvik
9.-11. mai VIP instruktørutdanning Hamar
9.-10. mai Innlede og holde workshop på konferanse om Bevisste utdanningsvalg Tromsø
10.mai Fagdag VIP voldsforebygging Vestby
11.mai Fagdag VIP voldsforebygging Vestby
11. mai Innlede om Friere valg på Felleskonferansen for yrkesvalg Stavanger
23.-25. mai VIP instruktørutdanning Hamar
1. juni Avduke blå plakett på Rosenlund, der Kvinneuniversitetet holdt til 1985-2005 Rosenlund, Løten
5.-10. juni Uke for sertifisering, Likestilt arbeidsliv
27. juni Eldre og seksuell helse Oslo
25. august Åpent hus Parkgata 12
25. august Kvinnehistorisk vandring Hamar sentrum
25. august Jubileumsmiddag Hamar Teater
5.-7. september VIP instruktørutdanning Lister
19.-21. september VIP instruktørutdanning Lister
21. september Innledning om Bevisste utdanningsvalg på Landskurs i regi av Rådgiverforum Tromsø
22. september Innlede om Kropp og selvfølelse på Folkehelsekonferansen Bodø