Likestillingssenteret holder en rekke kurs, konferanser og møter, og deltar på flere konferanser med innlegg. Her har du en enkel oversikt over de kommende arrangementene der vi deltar med innlegg eller som vi er med og arrangerer.

Dato Hva Hvor
31. januar Delta på høring om Stortingsmelding 8, (2022-2023): Menneskerettar for personar med utviklingshemming – Det handlar om å bli høyrt og sett Oslo
7.-8. februar Delta på Forum Jämställdhet Malmö
8. februar Workshop om Friere valg på Forum Jänställdhet Malmö
9. februar Innlede om Seksualitet – også for unge med utviklingshemming på UngSor-konferansen Oslo
9. februar Innlede for besøk fra Taiwan Hamar
13. februar Innlede om likestilling- og diskrimineringsloven for elever i rettslære på Dokka vgs Digitalt
14. februar Innlede om Møter til besvær for Fellesforbundets likestillings- og likeverdsutvalg Oslo
14. februar Innlede om normbevissthet og ulike diskrimineringsgrunnlag for Industri Energi Equinor Digitalt
16. februar Fagdag VIP voldsforebygging Nesodden
22. februar Fagdag VIP voldsforebygging Drammen
8. mars Feiring av kvinnedagen Hamar kulturhus
14.-16. mars VIP instruktørutdanning Agder
15.mars Forelesning om likestilling for barnehagelærerstudenter Høgskolen i Innlandet, Hamar
16. mars Innlede om Eldre og seksuell helse på NFSS Larvik
28.-30. mars VIP instruktørutdanning Agder
29.mars Forelesning om likestilling for barnehagelærerstudenter Høgskolen i Innlandet, Hamar
30. mars Ragnhild Kaata-konferansen Høgskolen i Innlandet, Hamar
25. april Fagdag VIP voldsforebygging Nittedal
26. april Fagdag VIP voldsforebygging Nittedal
mai VIP instruktørutdanning Hamar
11. mai Innlede om Friere valg på Felleskonferansen for yrkesvalg Stavanger
27. juni Eldre og seksuell helse Oslo
september VIP instruktørutdanning Hamar