Kontakt oss

Publikasjoner

Hva skal jeg si?

Rapporten "Hva skal jeg si?" presenterer resultatene av spørreundersøkelse blant unge med nedsatt funksjonsevne om tema seksualitet og seksualtekniske hjelpemidler. Undersøkelsen er gjennomført av Likestillingssenteret i samarbeid med Unge Funksjonshemmede.