Kontakt oss

Publikasjoner

Hva nå? Ungdoms erfaringer og forestillinger om likestilling

Likestillingssenteret har kartlagt ungdoms forestillinger og erfaringer om likestilling i Norge og Innlandet spesifikt.