Kontakt oss
Telefon: 970 68 122

Goro Ree-Lindstad

Direktør

Goro Ree-Lindstad er cand.filol med hovedfag i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet som saksbehandler i UDI regionkontor Indre Østland, prosjektkoordinator i Bolig- og eiendomsetaten i Oslo kommune og ledet flyktningtjenesten i Stange kommune.

Ree-Lindstad har vært ansatt på Likestillingssenteret siden 2008, konstituert direktør fra september 2015 til mai 2016, og tilsatt som direktør fra 1. juni 2016.

 

Pressebilde i farger Goro Ree-Lindstad

Pressebilde svarthvitt Goro Ree-Lindstad

Foto må krediteres Bjørnar Solberg