Kontakt oss

Nyheter

Forespørsel om møte med ny likestillingsminister

Likestillingssentrene ønsker møte om #MeToo og arbeidslivet med barne- og likestillingsminister Linda Cathrine Hofstad Helleland og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Senter for likestilling ved Universitetet i Agder, Likestillingssenteret, Reform – ressurssenter for menn og KUN og utgjør likestillingssentrene i Norge. Vi er alle organisert utenfor forvaltningen, men har en grunnfinansiering over statsbudsjettet (BLD). Til sammen utgjør vi et nasjonalt ekspertmiljø på likestilling, med bred erfaring fra en lang rekke problemområder. Ikke minst har vi alle arbeidet mye med overgrep, seksuell trakassering og grensesetting, både når det gjelder ungdomsmiljøer og i arbeidslivet. Aktualiteten i denne erfaringen har selvsagt økt voldsomt med #MeToo.

Sentrene utgjør et apparat som staten kan benytte seg av. Vi har lyst til å gjøre dere kjent med hvordan våre erfaringer kan benyttes i regjeringens innsats for å motvirke seksuell trakassering i arbeidslivet. Slik vi ser det, er det likestillingssentrene og Likestillings- og diskrimineringsombudet som er regjeringens nærmeste samtalepartnere på dette området.

Vi anmoder derfor om et møte med dere, som fagstatsråder for likestilling og arbeidsliv. Dersom vi får møte dere, vil vi gjerne dele våre tanker om hvordan mulighetsrommet i kjølvannet av #MeToo kan benyttes til å løfte dette temaet på arbeidsplasser landet rundt.

I denne forbindelsen kan det opplyses at sentrene nylig har avholdt en felles workshop, der vi drøftet vårt eget arbeid mot arbeidslivet (næringsliv, offentlig sektor, organisasjoner og akademia). Her meislet vi ut en strategi, der målene kan oppsummeres til dette:

  • Å få slutt på uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassene
  • Å øke bevisstheten om seksuell trakassering, enten det er selvopplevd eller observert
  • Å bidra til å utarbeide tilpassede rutiner for håndtering av slike hendelser lokalt

Satsingen, som vi tar sikte på å utbre som et nasjonalt tilbud, har fått navnet «Helse, Miljø og Seksuell trakassering».

 

Mari Wattum, KUN
Are Saastad, Reform
Goro Ree-Linstad, Likestillingssenteret
Åsta Einstablad, Senter for likestilling