Kontakt oss

Dette tilbyr vi

Fire filmer om likestilling

Vi ønsker å støtte virksomheter i å ivareta aktivitetsplikten gjennom praktisk likestillingsarbeid. Ta kontakt for råd og veiledning.

For å sikre alle arbeidstakere og arbeidssøkere like muligheter er det behov for aktive, målretta og planlagte tiltak for å fremme likestilling. Alle arbeidsgivere har en aktivitetsplikt gjennom likestillings- og diskrimineringsloven.

Likestillingssenteret ønsker å støtte virksomheter i å ivareta aktivitetsplikten gjennom praktisk likestillingsarbeid. Vi har derfor utarbeida fire kortfilmer som viser forskjellige problemstillinger du kan møte om likestilling.

Alle filmene finner du på nettsida Likestilling i praksis Her finner du også temasider med spørsmål og fakta om likestilling, likeverdige offentlige tjenester, mangfold, lhbti, trakassering, og arbeid for likestilling med barn og i arbeidslivet.

Filmene og nettsida er tilgjengelig for fri benyttelse og kan brukes til selvstudium eller som gruppearbeid på arbeidsplasser eller i undervisning. Vi anbefaler å introdusere filmene på interne møter, hvor Likestillingssenteret kan komme og lede en workshop som en oppstart for virksomheten.

Ta kontakt og vi tilpasser et tilbud til deres behov.

Presentasjon av filmene finner du også her: Fire filmer om likestilling i praksis

Skjermbilde_nettsidaLikestilingipraksis