Arbeidsliv

Likestilling i arbeidslivet handler om at kvinner og menn, uavhengig av nasjonalitet og etnisk opphav, religion og livssyn, hudfarge, politisk syn, seksuell orientering, funksjonsevne eller alder, skal ha like muligheter og rettigheter i arbeidslivet.

Til tross for at vi er at av verdens mest likestilte land, er det langt fra reell likestilling i arbeidslivet. Vi har et et kjønnsdelt arbeidsmarked, der kvinner jobber i offentlig sektor, mens menn i stor grad jobber i privat sektor. Det er langt flere menn som er ledere og det er fortsatt store lønnsforskjeller. En stor andel kvinner jobber deltid, og de fleste menn jobber heltid.

Det er nødvendig å etablere en kultur for likestilling i arbeidslivet som igjen bidrar til å fremme et mer inkluderende arbeidsmiljø. Både arbeidsgivere og de ansatte må ha kunnskap om hvilke strukturer som hindrer reell likestilling på arbeidsplassen og sikre et arbeidsmiljø fritt for usaklig forskjellsbehandling og som tar hensyn til at folk er forskjellige. For eksempel er økt bevissthet om fordommer nødvendig for å oppdage hvordan de påvirker våre daglige handlinger og  arbeidsmiljøet generelt, men også hvordan de påvirker ansettelser, lønnsfastsetting, arbeidsoppgaver og forfremmelser mer spesielt.

Likestilling i arbeidslivet kommer ikke av seg selv.

En effektiv metode for personlig vekst og faglig utvikling.