Kontakt oss

Publikasjoner

En likeverdig skole for alle

En likeverdig skole for alle er kartlegging av tilgjengelighet og tilrettelegging ved tre ungdomsskoler i Innlandet. Kartlegginga ble gjort i samarbeid med Funkibator og finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.