Dette tilbyr vi

Likestillingssenteret tilbyr kompetanseheving på kjønn og likestilling.

Vi tilbyr utviklingsarbeid tuftet på forskningsbasert likestillingskunnskap til offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og privat næringsliv. Arbeidsmetodene er kurs og konferanser, utviklingsnettverk, prosessveiledning, mentoring, kartlegging, forskning og utredning.

Trykk fagområdene våre nedenfor for å se beskrivelse hva vi tilbyr, eller ta kontakt dersom det er noe dere ønsker tilbud om.

Alle tilbud fordelt på fagområde:

Samfunnsutvikling og deltakelse
Barn og unges oppvekstmiljø
Arbeidsliv
Likeverdige tjenester