Lekebord og stoler
Kontakt oss

Barn og unges oppvekstmiljø

Barnehage

Likestilt pedagogisk praksis - gi barna mange muligheter til å være barn på.

Likestilling i barnehagen handler ikke om at gutter og jenter skal bli like, men om å gi barna våre mulighet til å være gutter og jenter på 100 ulike måter i stedet for to – en for gutter og en for jenter.

For å gi barna et større handlingsrom og mulighet til å utfolde seg er det viktig med en likestilt pedagogisk praksis i barnehagen. De aller fleste som jobber i barnehager og skoler har en holdning om at alle barn skal kunne utfolde seg som de ønsker og få mange muligheter. Likevel viser forskning at dette ikke skjer i praksis; det vi gjør ikke er det vi tror vi gjør. Våre praksiser og måter å møte gutter og jenter på, reproduserer tradisjonelle forventninger til kjønn. Det er derfor viktig at de som jobber med barn har kunnskap om hvordan de kan gi barna like muligheter og økt handlingsrom gjennom en likestilt pedagogisk praksis.

Rapporten Nye barnehager i gamle spor? (Likestillingssenteret 2010) fastslår at intensjonene i rammeplanen om likeverd og likestilling ikke oppfylles, og at det er mangel på kunnskap om hvordan det kan arbeides med likeverd og likestilling i barnehagene.

Likestillingssenteret tilbyr kurs, kompetanseheving og veiledning til ansatte i barnehage og skole som vil jobbe med likeverd og likestilling. Målet med kursene er å øke bevisstheten og kunnskapsnivået om kjønn og likestilling for å gi alle barn flere muligheter og økt handlingsrom. Kursene tilpasses den enkelte barnehage/skole.

Vi har sammen med Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning og stiftelsen Kanvas utviklet Ressurshefte for likestilt og likeverdig pedagogisk praksis i barnehagen og Verdispill for likestilt pedagogisk praksis og kjønnsmangfold til bruk i barnehager. Ressursheftet er nå oppdatert og fornya som et digitalt ressurshefte. Verdispillet kan kjøpes på Kanvas sin hjemmeside.


Likestillingssenteret tilbyr:

Barn – ulike og unike

Normkritisk kurs for ansatte i barnehager

Våg å se – våg å handle

Kurs om vold og overgrep mot barn og unge

Utviklingsnettverk i barnehage

Målet med et utviklingsnettverk er å øke barnehagenes kunnskap og bevissthet om kjønn og likestilling for å gi et bedre pedagogisk tilbud til barna.

Lek og vennskap mellom jenter og gutter

Kurs om hvordan barnehagen kan tilrettelegge for lek og vennskap mellom gutter og jenter.

Trygg i eget uttrykk – jenter, gutter og alle andre

Kurs for ansatte i barnehager om kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering

Prinsesse eller pirat – et fritt valg! 

Kurs om hvordan gi barn økt handlingsrom og flere muligheter.

Søt eller tøff – et fritt valg!

Likestillingssenteret, Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning og stiftelsen Kanvas tilbyr kurs om praktisk likestillings- og likeverdarbeid for ansatte i barnehager.