Kontakt oss

Dette tilbyr vi

Barn – ulike og unike

Normkritisk kurs for ansatte i barnehager

Kurset handler om hvordan vi som ansatte i barnehagen kan se og anerkjenne mangfoldet hos barna som ulike og unike. Ved å forstå og inkludere forskjellene kan barnehagen skape trygge barn og god psykisk helse.

Målsetting med kurset
Kurset handler om å skape et åpent og inkluderende læringsmiljø med respekt for forskjellighet. Målet er å gi barna flere muligheter og fremme stolthet over egen kropp og identitet.

Kursinnhold
På kurset får du kunnskap om hvordan du kan gi alle barn rom for forskjellighet innenfor og på tvers av kjønnskategorier.

Temaer i kurset:

  • Hva er normkritikk?
  • Hvilke normer påvirker oss?
  • Normer knyttet til kultur, etnisitet, religion og språk
  • Funksjonsnormen
  • Kjønns- og seksualitetsmangfold
  • Ulike familieformer
  • Lovverk og rammeplanen
  • Hva kan barnehagen gjøre for å gi rom for forskjellighet?
  • Kunnskap om metoder for refleksjon og eksempler fra barnehager

Vi legger opp til et variert kurs med forelesning, filmer, diskusjoner og øvelser som utfordrer tankesett, verdier og holdninger.

Kurset er bygd opp for å gi de ansatte kompetanse og refleksjon til å imøtekomme målene i den nye
rammeplanen.

Les mer om kurset her LS Info 7/2021