Seksuell trakasering og vold i nære relasjoner · Likestillingssenteret
Utsnitt_Et liv uten voldSH
Temaområder

Seksuell trakasering og vold i nære relasjoner

Seksuell trakassering, vold i nære relasjoner, frihet fra vold og overgrep.

Vold og overgrep er en av de største likestillings- og samfunnsutfordringene i Norge i dag. Frihet fra vold, overgrep og seksuell trakassering er en forutsetning for en god barndom og en trygg ungdomstid. Det er derfor viktig å jobbe forebyggende for å forhindre vold og trakassering og avdekke på et tidlig tidspunkt.

En viktig del av det forebyggende arbeidet er å innføre et likestillingsperspektiv i seksualitetsundervisningen og inkludere grensesetting som del av undervisningen. En del av dette handler om å utfordre kjønnsstereotyper og motvirke bruken av kjønnede skjellsord, slik som hore og homo. Undervisningen må bidra til en positiv identitetsutvikling og selvfølelse og dermed bidra til å skape et tryggere oppvekstmiljø.

I tillegg er økt kunnskap om vold og trakassering en forutsetning for å oppdage vold i nære relasjoner og gi nødvendig hjelp. Vi ønsker å gi personer som jobber med barn og ungdom et likestillingsperspektiv for å kunne reflektere over og se hvilke strukturer og holdninger som kan være til hinder for å oppdage vold og overgrep. Å avdekke vold og trakassering tidlig er viktig, både fordi alle har rett til å leve et liv fritt for vold, men også fordi barn og unge som utsettes for vold og overgrep har større risiko for å bli utsatt for eller utsette andre for det samme senere i livet.

Dette tilbyr vi:

Workshop om sex, samtykke og grensesetting for ungdom.