Prinsesse eller pirat – et fritt valg! 

Prinsesse eller pirat – et fritt valg! gir barnehageansatte kunnskap om hvordan strukturer og kjønnsroller formidles til og gjenspeiles hos barna i barnehagen og hva som kan gjøres for å motvirke disse for å gi barna økt handlingsrom. Kurset gir en innføring i konkrete metoder for likestillings- og likeverdarbeid i barnehagen og er bygget opp … Continued

Lek og vennskap mellom jenter og gutter

Kan det være at gutter og jenter ikke så lett finner hverandre i leken fordi vi har en ubevisst holdning til kjønn? Hvordan påvirker kommersialiseringen av gutter og jenter i rosa og blå verdener gutter og jenters lek? Er vennskap mellom barn av samme kjønn mer verdsatt blant foreldre og barnehagepersonale? Rammeplanen sier at likestilling … Continued

Barnehage

Likestilling i barnehagen handler ikke om at gutter og jenter skal bli like, men om å gi barna våre mulighet til å være gutter og jenter på 100 ulike måter i stedet for to – en for gutter og en for jenter. For å gi barna et større handlingsrom og mulighet til å utfolde seg … Continued

Frøydis Sund

Frøydis har master i moderne forvaltning (MPA) fra Høgskolen i Innlandet. Hun har en bachelor i økologisk landbruk og miljøforvaltning, og har en tilleggsutdanning i interseksjonalitet. Hun har lang erfaring fra organisasjonsarbeid og arbeid med praktisk likestillingsarbeid. Frøydis har jobbet ved Likestillingssenteret siden 2008. Her har hun bred erfaring i å holde kurs og foredrag … Continued

Seksuell trakasering og vold i nære relasjoner

Vold og overgrep er en av de største likestillings- og samfunnsutfordringene i Norge i dag. Frihet fra vold, overgrep og seksuell trakassering er en forutsetning for en god barndom og en trygg ungdomstid. Det er derfor viktig å jobbe forebyggende for å forhindre vold og trakassering og avdekke på et tidlig tidspunkt. En viktig del … Continued

Barrierefrie utdanningsvalg

Personer med nedsatt funksjonsevne er den største minoritetsgruppen i Norge. Hovedutfordringen er at de møter samfunnsskapte barrierer som hindrer fullverdig deltakelse på ulike samfunnsarenaer. Skolen er en slik arena. Vi lever i et kunnskapssamfunn, og høyere utdanning er avgjørende for å få en jobb, spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne. Ungdom med nedsatt funksjonsevne møter … Continued