Kontakt oss
Telefon: 40648915

Annette Solberg

Rådgiver

Annette har master fra humanistiske fag med fordypning i arkeologi og sosialantropologi. Gjennom forskningen har Annette fokusert på sosial struktur, nettverk og kjønn i steinalder gjennom prosjekter ved Kulturhistorisk museum i Oslo og Arkeologisk museum i Stavanger. I arbeidslivet har Annette vært opptatt av midlertidig ansattes rettigheter og inkludering på arbeidsplassen.

Hos oss ved Likestillingssenteret har Annette arbeidet med skeives levekår og rettigheter, samt likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hun har blant annet hatt ansvar for utviklingen av VIP (Viktig Interessant Person) i Norge. Våren 2019 fullførte Annette videreutdanning i Sexologi og funksjonshemming ved OsloMet. Annette har jobbet ved Likestillingssenteret siden 2016.

 

Pressebilde svarthvitt Annette Solberg

Pressebilde farger Annette Solberg

Foto må krediteres Bjørnar Solberg