Telefon: 414 54 534

Tore Stubberud

Seniorrådgiver

Tore har bakgrunn som yrkesoffiser i Forsvaret og har i tillegg til militær utdanning hovedfag idéhistorie og grunnfag bedriftsøkonomi. I perioden 2010-2012 hadde han stilling som Koordinator for likestilling og mangfold i Forsvarsstaben. Rekruttering av kvinner til Forsvaret, innføring av verneplikt for kvinner og tiltak for mangfold inngikk i oppgavene. Tore har også tjenestegjort to perioder i Afghanistan, hvor han blant annet arbeidet med gendertematikk og integrering av kvinner i afghanske sikkerhetsstyrker.

 

Pressebilde i farger: Tore Stubberud

Pressebilde svarthvitt: Tore Stubberud