Nyheter

Regional samling om kjønns- og seksualitetsmangfold i helsetjenestene og psykisk helsevern

2. november arrangerer Bufdir, Helsedirektoratet og Likestillingssenteret regional samling om kjønns- og seksualitetsmangfold for ansatte som arbeider med barn og unge og psykisk helse. Samlingen arrangeres på Strand Hotell, Gjøvik.

Bufdir, Helsedirektoratet og Likestillingssenteret inviterer til en regional samling om arbeid rettet mot lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner (lhbti) i helsetjenestene og psykisk helsevern. Samlingen er spesielt rettet mot ansatte som arbeider med barn og unge og psykisk helse, og vil også være av stor interesse for de som jobber strategisk i kommunene.

Samlingen legger vekt på kompetanseheving og presentasjon av konkrete verktøy for ansatte i helsetjenestene og innen psykisk helsevern, men vil også knytte det aktuelle arbeidet i disse sektorene til en mer overordnet innsats med likestilling og inkludering, både lokalt og regionalt.

Utgangspunktet for samlingen er den nylige publiserte rapporten «Skeiv i Helse-Norge». Den peker på at det er behov for å styrke kompetansen i tjenestene når det kommer til spørsmål om seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristiska.

Programmet er ikke endelig klart, men vil inneholde presentasjon av hovedfunnene i rapporten «Skeiv i Helse-Norge», workshop med Rosa kompetanse om hvordan lhbti-perspektivet kan ivaretas innen psykisk helsevern, informasjon om den nasjonale utviklingen på feltet, samt fokus på normer og normkritikk, trans- og interkjønn. Marion Arntzen fra Stensveen ressurssenter og Noah Lind Aas vil også dele sine erfaringer.

Påmelding innen 2. oktober: påmelding

Foreløpig program finner du her: Foreløpig program

Annette Solberg
Rådgiver
Annette Solberg
Telefon: 40648915