Likeverdige offentlige tjenester

Prosessveiledning for likeverdige offentlige tjenester

Hva skal til for å sikre innbyggerne likeverdige offentlige tjenester?

Likestillingssenteret tilbyr prosessveiledning for offentlige myndigheter og private virksomheter som ønsker å jobbe helhetlig med likestilling. Vi tilbyr både prosessledelse i enkeltstående prosjekter og prosessveiledning i langsiktig utviklingsarbeid.

En del av prosessveiledningen innebærer kompetanseheving for de ansatte, forundersøkelser, og å veilede i aktiviteter og i metoder for å iverksette korrigerende tiltak.

Veiledningen skreddersys til oppdragsgivers behov og i samsvar med omfang og område.

Goro Ree-Lindstad
Direktør
Goro Ree-Lindstad
Telefon: 970 68 122
E-post: goro@lss.no