Dette tilbyr vi

Prinsesse eller pirat – et fritt valg! 

Kurs om hvordan gi barn økt handlingsrom og flere muligheter.

Prinsesse eller pirat – et fritt valg! gir barnehageansatte kunnskap om hvordan strukturer og kjønnsroller formidles til og gjenspeiles hos barna i barnehagen og hva som kan gjøres for å motvirke disse for å gi barna økt handlingsrom.

Kurset gir en innføring i konkrete metoder for likestillings- og likeverdarbeid i barnehagen og er bygget opp rundt refleksjonsoppgaver, diskusjoner, praktiske eksempler og øvelser.

I henhold til rammeplanen skal likestilling og likeverd mellom kjønnene gjenspeiles i barnehagenes pedagogikk. Personalet skal reflektere over sine egne og samfunnets forventninger til kjønn.

Praktisk likestillingsarbeid handler blant annet om å bevisstgjøre personalet på hvordan kjønnsstrukturer og kjønnsroller i samfunnet formidles til og gjenspeiles hos barna i barnehagen.

Barnehagen skal motvirke stereotypier ved at det skal være rom for ulike kjønnsuttrykk og for å være gutt og jente på mange måter.

Kurset løfter disse områdene og gir deltakerne kunnskap om kjønn, kjønnsroller, likeverd og likestilling, språk og sosiale ferdigheter.

Nina Johannesen
Seniorrådgiver
Nina Johannesen
Telefon: 934 68 451
E-post: nina@lss.no