Nyheter

Presentasjoner regional samling

Her finner dere alle presentasjonene som ble holdt på regional samling "Skeiv i Helse-Norge" 2. november.

Status på lhbti-feltet i Norge – Anna Bjørshol, Bufdir

Trygghet, mangfold, åpenhet – Arild Johan Myrberg, Helsedirektoratet

Resultater fra Skeiv i Helse-Norge – Annette Solberg, Likestillingssenteret

Normer og normkritikk – Annette Solberg og Frøydis Sund, Likestillingssenteret

Kurs for psykisk helsevern – Nanna Klingenberg, Rosa kompetanse

Behandling, møter og erfaring – Marion Arntzen, Stensveen Ressurssenter

Modige, mangfoldige Hadeland – Malin Hansen Halvorsrud og Vibeke Buraas Dyrnes

Avsluttende ord – Bufdir – Fredrik Langeland, Bufdir

 

Presentasjonene ble holdt på Regional samling om kjønns- og seksualitetsmangfold på Gjøvik 2. november 2017

Annette Solberg
Rådgiver
Annette Solberg
Telefon: 40648915