Dette tilbyr vi

Opplæring av deltagere i mentorprogram

Hva innebærer det å være deltaker i et mentorprogram og hvilket utbytte kan forventes?

Likestillingssenteret har utviklet fem opplæringsmoduler for å sikre økt læringsutbytte og personlig utvikling for både mentor og adept. Alle modulene inneholder faglig påfyll, erfaringsutveksling og refleksjonsøvelser.

God opplæring av deltagere i mentorprogram er avgjørende for å få utbytte fra et mentorforhold. Både mentor og adept har behov for kunnskap og avklaring om hva det innebærer å være mentor eller å ha en mentor. Hvilke forventninger har de til hverandre og hvordan formidles de? For å få suksessfulle mentorrelasjoner er det avgjørende at deltakerne har en god forståelse av egen rolle, og dette er et gjennomgangstema i vår opplæring.

Opplæringsmodulene tilbys enkeltvis eller som en totalpakke. Ta kontakt for tilbud.

Beskrivelse av opplæringsmodulene: Veien til gode mentorprogram

Elin Kjeldstadli Hatlestad
Seniorrådgiver - i permisjon fram til 1. september 2018
Elin Kjeldstadli Hatlestad
Telefon: 920 39 893
E-post: elin@lss.no