Nyheter

Synes du likestilling er viktig? Ønsker å bidra til et likestilt og inkluderende samfunn? Da er du den vi leter etter!

Her finner dere alle presentasjonene som ble holdt på regional samling "Skeiv i Helse-Norge" 2. november.

I går ble forslag til statsbudsjett for 2018 lagt fram. Igjen er det foreslått å kutte grunntilskuddet til likestillingssentrene med 2 millioner kroner. Det betyr en reduksjon på 1 million til Likestillingssenteret.
Vi ber nå politikerne på Stortinget om å fremme endringsforslag i budsjettbehandlinga slik at vi kan opprettholde dagens aktivitetsnivå.

Hvordan er det å vokse opp i Norge med lite penger, og hva kan gjøres for å redusere barnefattigdom i Hamar?

2. november arrangerer Bufdir, Helsedirektoratet og Likestillingssenteret regional samling om kjønns- og seksualitetsmangfold for ansatte som arbeider med barn og unge og psykisk helse. Samlingen arrangeres på Strand Hotell, Gjøvik.

Manglende kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold i psykisk helsevern kan medføre diskriminering av skeive i Innlandet viser ny rapport fra Likestillingssenteret.

Fagdag om bruk av barnebøker for å avdekke vold mot barn på Høgskolen i Innlandet, campus Hamar 24. oktober 2017.

20. og 21. november: Trygg i eget uttrykk - Kristiansand
28. og 29. november: Trygg i eget uttrykk - Arendal

Hva vet vi egentlig om Eritrea? Kom på åpent møte 23. mai og lær mer om et land vi hører lite om i media.

Nasjonal konferanse om å rekruttere og beholde menn i barnehagen.