Dette tilbyr vi

Nei = nei

Workshop om grensesetting for ungdom.

Likestillingssenteret tilbyr workshop om grensesetting for elever i ungdomsskole og videregående skole (eller tilsvarende alder). Ved å gi elevene mer kunnskap om kjønn og likestilling og gjennom refleksjonsøvelser om grensesetting får ungdommen økt handlingskompetanse i seksuelle relasjoner som kan bidra til å forebygge seksuell trakassering og grenseoverskridende atferd og krenkelser.

Elin Kjeldstadli Hatlestad
Seniorrådgiver - i permisjon fram til 1. september 2018
Elin Kjeldstadli Hatlestad
Telefon: 920 39 893
E-post: elin@lss.no