Dette tilbyr vi

Likestillingsanalyse av styringsdokumenter

Likestillingssenteret tilbyr likestillingsanalyser av offentlige styringsdokumenter.

Hensikten med analysen er å vurdere om likestillings og mangfoldsperspektivet ivaretas og om kravene i likestillings- og diskrimineringslovene oppfylles. En analyse av styringsdokumenter gir virksomheten et godt innblikk i tilstanden, og peker på styrker og svakheter, hvilke områder som er gode og områder med forbedringspotensial.

Goro Ree-Lindstad
Direktør
Goro Ree-Lindstad
Telefon: 970 68 122
E-post: goro@lss.no