Nyheter

Les for meg – snakk med meg!

Fagdag om bruk av barnebøker for å avdekke vold mot barn på Høgskolen i Innlandet, campus Hamar 24. oktober 2017.

Vold mot barn er mer utbredt enn vi liker å tro, og det er vanskelig å vite hvordan vi kan oppdage volden og ikke minst gjøre noe med det, når vi har mistanke om at det skjer. Bøker kan være et godt virkemiddel for å begynne den vanskelige samtalen.

Likestillingssenteret arrangerer i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Hamar bibliotek fagdag 24. oktober om bruk av barnebøker for å avdekke vold mot barn. Fagdagen er gratis og du får enkel servering.

 

Foreløpig program for fagdagen

09.30: Registrering og kaffe

10.00: Velkommen v/ Likestillingssenteret

10.15: Vold mot barn v/ Statens Barnehus

11.30: Vi møter ungdommer fra Forandringsfabrikken

12.15: Enkel lunsj

13.00: Filmvisning Sinna mann

13.15: Hvordan snakker vi med barn v/ Statens Barnehus

13.45: Om bøker og den vanskelige samtalen med barn v/ Eli Rygg

14.45: Samtale mellom Eli Rygg og Forandringsfabrikken

15.25: Avslutning

 

I første omgang tilbys fagdagen til alle partnerbarnehager og partnerskoler til HINN, og de får invitasjon direkte fra høgskolen. Påmeldingsfrist settes til 6. september. Etter denne fristen åpnes det opp for deltakelse fra andre skoler og barnehager og andre som arbeider med barn.

Eli Rygg er forfatter og foredragsholder om vanskelige tema for barn og deres omsorgspersoner.
Eli Rygg er forfatter og foredragsholder om vanskelige tema for barn og deres omsorgspersoner.
Elin Kjeldstadli Hatlestad
Seniorrådgiver
Elin Kjeldstadli Hatlestad
Telefon: 920 39 893
E-post: elin@lss.no