Nyheter

Hva skjer?

21. september: Kurset bevisste utdanningsvalg for rådgivere i Nord-Rogaland
26. september: Studiebesøk fra Japan

Likestillingssenteret holder en rekke kurs, konferanser og møter, og deltar på flere konferanser med innlegg. Her legger vi ut en enkel oversikt over de kommende arrangementene der vi deltar med innlegg eller som vi arrangerer. Konferanser vi bare deltar på er ikke med i oversikten.

Her ser dere litt av det vi gjør den nærmeste tida:

 

Dato Hva Hvor
21. september Bevisste utdanningsvalg Kopervik videregående, Karmøy
26. september Studiebesøk fra Japan Likestillingssenterets lokaler
27. september Trygg i eget uttrykk. Jenter, gutter og alle andre Statens Hus, Hamar
27. september Workshop om barnefattigdom, Hamar kommune Hamar
3. oktober Workshop «Trygg i egen seksualitet» Likestillingssenterets lokaler
4. oktober Midveisevaluering «Mentor til innvandrerungdom» Likestillingssenterets lokaler
5. oktober Foredrag til introduksjonsdeltakere om: Norge – et likestilt land Østre Toten Læringssenter
10. oktober Trygg i eget uttrykk. Jenter, gutter og alle andre. Narvik
11. oktober Trygg i eget uttrykk. Jenter, gutter og alle andre. Vesterålen
19. oktober Barnefattigdom i Norge og Hamar  Hamar kulturhus
24. oktober Les for meg, snakk med meg! Høgskolen INN, Hamar
25. oktober Bildebøker og vanskelige samtaler Hamar kulturhus
2. november Regional samling om kjønns- og seksualitetsmangfold i helsetjenestene og psykisk helsevern Strand Hotell Gjøvik
8. november Trygg i eget uttrykk. Jenter, gutter og alle andre Buskerud
13. november Trygg i eget uttrykk. Jenter, gutter og alle andre Kristiansand
14. november Trygg i eget uttrykk. Jenter, gutter og alle andre Universitetet Agder
15. november Trygg i egen seksualitet – Pilot Parkgården, Hamar
16. november Trygg i egen seksualitet – Pilot Parkgården, Hamar
16. – 17. november Nasjonal konferanse om å rekruttere og beholde menn i barnehagen Scandic Hell Hotell
28. november Trygg i eget uttrykk Arendal
29. november Trygg i eget uttrykk Arendal
6. desember Avslutning mentornettverk Likestillingssenterets lokaler