Telefon: 920 39 893

Elin Kjeldstadli Hatlestad

Seniorrådgiver

Elin har for tida permisjon fra jobben ved Likestillingssenteret.

Elin Kjeldstadli Hatlestad er cand. polit med hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo og grunnfag i spansk og Midtøstenkunnskap. Hun har arbeidet som rådgiver i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og i Aktiv Ungdom (EUs ungdomsprogram). Elin har vært ansatt siden 2011.

 

Pressebilde i farger: Elin Kjeldstadli Hatlestad

Pressebilde svarthvitt: Elin Kjeldstadli Hatlestad