Telefon: 40648915

Annette Solberg

Rådgiver

Annette har master fra humanistiske fag med fordypning i arkeologi og sosialantropologi. Gjennom forskningen har Annette fokusert på sosial struktur, nettverk og kjønn i steinalder. De siste årene har hun arbeidet med prosjektledelse ved Kulturhistorisk museum i Oslo og Arkeologisk museum i Stavanger på ekstern finansierte prosjekter. I arbeidslivet har Annette vært opptatt av midlertidig ansattes rettigheter og inkludering på arbeidsplassen.

Annette begynte i stillingen 1. oktober 2016.

 

Pressebilde svarthvitt Annette Solberg

Pressebilde farger Annette Solberg